Home > Planten en dieren > AmfibieŽn > Inventariseren amfibieŽn

Inventariseren amfibieŽn

de poelenwerkgroep aan het werk

In 2007 zijn we gaan onderzoeken welke soorten amfibieŽn er voorkomen in de Vergeten Tuin. We vonden het bijzonder te ontdekken dat de Vinpootsalamander hier voorkomt. Om het zeker te weten is er een foto opgestuurd naar een landelijk waarnemingsnet. We kregen de bevestiging dat het inderdaad de Vinpootsalamander betreft.

Sinds 2008 hebben een paar leden van Vereniging Veldwerk zich aangesloten bij de poelenwerkgroep Eindhoven en worden de amfibieŽn in de Vergeten tuin geÔnventariseerd. Dit doen we voortaan elk jaar. Het inventariseren gaat volgens de methode van het RAVON., een landelijke organisatie voor reptielen, amfibieŽn en vissen onderzoek in Nederland.

De beste periode om amfibieŽn te inventariseren is tijdens de voortplantingsperiode. Ze verzamelen zich dan in het wateren en gedurende de loop van het seizoen kunnen we alle ontwikkelingsstadia van de verschillende soorten die in de Vergeten Tuin leven, aantreffen.
Dit tellen gebeurt voornamelijk zodra het donker is.

We tellen in een keer in maart, een keer april - begin mei, en nog een keer eind mei - begin juni de volwassen dieren die in het water aanwezig zijn. We speuren met een sterke zaklamp de oevers van de vijvers af en noteren soort en aantal. Ook aanwezige eitjes en larven worden genoteerd. De gegevens worden doorgegeven aan RAVON.

© De Vergeten Tuin 2009 - 2017