Home > Over de tuin > Planten en dieren > AmfibieŽn > Gewone pad

Gewone pad

De gewone pad heeft een gedrongen lichaam. De gewone pad heeft goudbronzen ogen en een horizontale pupil. Het lichaam is variabel van kleur, de buik is wittig met een gemarmerde tekening. De huid is bedekt met wratten, dit zijn de slijmklieren. Mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes en hebben dikkere voorpoten om zich mee aan het vrouwtje vast te klemmen in de paartijd.

Paddentrek naar het voortplantingswater kan in warme lentes bij hoge luchtvochtigheid al in tweede helft van februari beginnen. Bij wisselende temperaturen valt de trek weer stil. De voortplantingspiek valt in maart - april. Padden leggen eieren in een dubbel lijkend snoer. Ze verankeren deze aan waterplanten of aan takken die in het water liggen. Van mei tot uiterlijk begin juli kruipen gemetamorfoseerde jongen aan land.

© De Vergeten Tuin 2009 - 2017