Home > Over de tuin > Planten en dieren > AmfibieŽn > Groene kikker

Groene kikker

De groene kikker is een zon- en warmteminnende soort. Ze zijn grasgroen tot donkergroen van kleur op de rug en soms met donkere vlekken.Ze hebben een voorkeur voor onbeschaduwde wateren met een goed begroeide oeverzone.

Groene kikkers zijn vooral overdag actief, in de voortplantingstijd ook 's nachts. Ook buiten paartijd leven ze in de nabijheid van water. Groene kikkers verlaten hun winterverblijfplaatsen veel later dan de bruine kikker. Vanaf eind april verzamelen de mannetjes zich in het voortplantingswater. Het hoogtepunt van de voortplanting valt mei - half juni.


Mannetjes hebben in de voortplantingstijd uitwendige blaaskaken.
Hierbij wordt hoofdzakelijk Ďs avonds gekwaakt maar ook wel overdag op warme zonnige dagen. Ontwikkeling van ei tot metamorfose duurt 2-4 maanden, er zijn larven van half mei tot eind september.

© De Vergeten Tuin 2009 - 2017