Home > Over de tuin > Planten en dieren > AmfibieŽn > VinpootsalamanderVinpootsalamander

vinpootsalamander

De vinpootsalamander is de kleinste watersalamander in Nederland. Mannetjes kunnen ruim 7 cm worden, vrouwtjes 9 cm. Hij dankt zijn naam aan het feit dat de mannetjes in de voortplantingstijd zwarte zwemvliezen tussen hun achterpoten hebben. Ook hebben ze in de voortplantingstijd een staartpunt die eindigt in een dun draadje en lijsten op de overgang van de rug naar de flanken. De vinpootvrouwtjes zijn moeilijk te onderscheiden van de vrouwtjes kleine watersalamander.


Op de rugzijde is de vinpootsalamander lichtbruin tot olijfkleurig, lichter aan de flanken. Ze hebben een lichte buik met op het midden een oranje tot gele streep. In landfase zijn ze donkerder van kleur met weinig tekening.

Paring en eiafzet vind plaats van maart tot juni, vanaf begin juni kunnen de larven in het water gevonden worden.Bij de vinpootsalamander komt het regelmatig voor dat de larven in het water overwinteren.

© De Vergeten Tuin 2009 - 2017